Gesamtkatalog

MachairSELECT * FROM album WHERE replace(label, '?', '') = "Machair" ORDER BY sorting ASC

Suche

Fowlis,Julie

Titel: Alterum
Interpret: Fowlis,Julie
Katalognummer: MACH 008
Einheit/Set: 1
Format: CD
Genre: Folk
Label: Machair
Veröffentlichung: 27.10.2017
EAN: 0692264689604

Tracks anzeigen

Tracks

 • 1 A PHIUTHRAG S A PHIUTHAR (O SISTER, BELOVED SIST
 • 2 CAMARINAS
 • 3 FEAR A BHROCHAIN
 • 4 DOMHNALL BINN (THE PORRIDGE MAN / SWEET-VOICED D
 • 5 DH EIRICH MI MOCH, B FHEARR NACH DO DH EIRICH (I
 • 6 GO YOUR WAY
 • 7 DH EIRICH MI MOCH MADAINN CHEOTHAR (I AROSE EARL
 • 8 WINDWARD AWAY
 • 9 THEID MI DO LOCH ALAINN (I LL GO TO LOCHALINE)
 • 10 ORAN AN ROIN (SEAL SONG)
 • 11 AN AGHAIDH FAILTE NA MOR-THIR (RESPONSE TO FAILT
 • 12 CEARCALL MUN GHEALAICH (CIRCLE ABOUT THE MOON)

Fowlis,Julie

Titel: Alterum
Interpret: Fowlis,Julie
Katalognummer: MACH 009
Einheit/Set: 1
Format: LP (analog)
Genre: Folk
Label: Machair
Veröffentlichung: 10.11.2017
EAN: 0692264689611

Tracks anzeigen

Tracks

 • 1 A PHIUTHRAG S A PHIUTHAR (O SISTER, BELOVED SIST
 • 2 CAMARINAS
 • 3 FEAR A BHROCHAIN
 • 4 DOMHNALL BINN (THE PORRIDGE MAN / SWEET-VOICED D
 • 5 DH EIRICH MI MOCH, B FHEARR NACH DO DH EIRICH (I
 • 6 GO YOUR WAY
 • 7 DH EIRICH MI MOCH MADAINN CHEOTHAR (I AROSE EARL
 • 8 WINDWARD AWAY
 • 9 THEID MI DO LOCH ALAINN (I LL GO TO LOCHALINE)
 • 10 ORAN AN ROIN (SEAL SONG)
 • 11 AN AGHAIDH FAILTE NA MOR-THIR (RESPONSE TO FAILT
 • 12 CEARCALL MUN GHEALAICH (CIRCLE ABOUT THE MOON)