Catalogue

MachairSELECT * FROM album WHERE replace(label, '?', '') = "Machair" ORDER BY sorting ASC

Search

Fowlis,Julie

Title: Alterum
Artist: Fowlis,Julie
Catalog no: MACH 008
Set: 1
Format: CD
Genre: Folk
Label: Machair
Release date: 2017-10-27
EAN: 0692264689604

show tracks

Tracks

 • 1 A PHIUTHRAG S A PHIUTHAR (O SISTER, BELOVED SIST
 • 2 CAMARINAS
 • 3 FEAR A BHROCHAIN
 • 4 DOMHNALL BINN (THE PORRIDGE MAN / SWEET-VOICED D
 • 5 DH EIRICH MI MOCH, B FHEARR NACH DO DH EIRICH (I
 • 6 GO YOUR WAY
 • 7 DH EIRICH MI MOCH MADAINN CHEOTHAR (I AROSE EARL
 • 8 WINDWARD AWAY
 • 9 THEID MI DO LOCH ALAINN (I LL GO TO LOCHALINE)
 • 10 ORAN AN ROIN (SEAL SONG)
 • 11 AN AGHAIDH FAILTE NA MOR-THIR (RESPONSE TO FAILT
 • 12 CEARCALL MUN GHEALAICH (CIRCLE ABOUT THE MOON)

Fowlis,Julie

Title: Alterum
Artist: Fowlis,Julie
Catalog no: MACH 009
Set: 1
Format: LP (analog)
Genre: Folk
Label: Machair
Release date: 2017-11-10
EAN: 0692264689611

show tracks

Tracks

 • 1 A PHIUTHRAG S A PHIUTHAR (O SISTER, BELOVED SIST
 • 2 CAMARINAS
 • 3 FEAR A BHROCHAIN
 • 4 DOMHNALL BINN (THE PORRIDGE MAN / SWEET-VOICED D
 • 5 DH EIRICH MI MOCH, B FHEARR NACH DO DH EIRICH (I
 • 6 GO YOUR WAY
 • 7 DH EIRICH MI MOCH MADAINN CHEOTHAR (I AROSE EARL
 • 8 WINDWARD AWAY
 • 9 THEID MI DO LOCH ALAINN (I LL GO TO LOCHALINE)
 • 10 ORAN AN ROIN (SEAL SONG)
 • 11 AN AGHAIDH FAILTE NA MOR-THIR (RESPONSE TO FAILT
 • 12 CEARCALL MUN GHEALAICH (CIRCLE ABOUT THE MOON)